PRICES

от КОНСУЛТ ИНВЕСТ.

ЦЕНИ
 • Ценовата политика на счетоводна кантора "Консулт Инвест" е гъвкава и отворена към клиента , отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности.
 • Определянето на цените на нашите услуги е строго индивидуално. Посочените цени подлежат на коментар и промяна след запознаване с дейността и документацията на всеки клиент.
 • Възможни са корекции на цените във връзка с особености на дейността, т.е. УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО или други, голям брой аналитични нива, голям брой продажби, специфични изисквания на клиента и др. ПРИМЕР ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ: ПРИМЕР 1: Дружество, с предмет на дейност в сферата на услугите, едно самоосигуряващо се лице-10 лв., един назначен работник на трудов договор-10 лв., един касов апарат-10 лв., една банкова сметка-10 лв., ползващо офис под наем-10 лв., реализиращо до 20 бр. документи месечно ще заплаща за нашите услуги, както следва: 70+10+10+10+10, т.е. 110 лв. за счетоводни услуги на месец. ПРИМЕР 2: Дружество, регистрирано по ДДС, занимаващо се с търговия-150 лв., две самоосигуряващи се лица-2х10 лв., четири назначени работника на трудов договор-4х10 лв., два касови апарата-2х10 лв., две банкови сметки-2х10 лв., реализиращо до 40 бр. документи месечно ще заплаща за нашите услуги 150+20+40+20+20 или 250 лв.на месец за счетоводни услуги.
 
Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър към Агенция по вписванията:
- Подготовка на Заявление за вписване Г 1 с всички съпътстващи документи - 30,00 лв.
- Сканиране на всички документи за подаване по електронен път - 10,00 лв.
 
Базови цени за абонаментно счетоводно обслужване за фирми с предмет на дейност "УСЛУГИ" и "ТЪРГОВИЯ"
Месечно Нерегистрирани по ДДС Регистрирани по ДДС
Фирми без персонал, един касов апарат,
малък обем документи - до 20 бр. на месец
70 лв. за услуги и 100 лв. за търговия 120 лв. за услуги и 150 лв. за търговия
от 20 бр. до 40 бр. документа на месец 90 лв. за услуги и 120 лв. за търговия 150 лв. за услуги и 180 лв. за търговия

Изготвяне на платежни нареждания и подаване на декларация за данък върху доходите на физически лица от наеми

10 лв. за декларация или платежно нареждане 10 лв. за декларация или платежно нареждане
За всяко осигурено и самоосигуряващо се лице от персонала, за всеки един допълнителен касов апарат, за всяка фирмена банкова сметка 10 лв. 10 лв.
                                                       Регистриране на фирми по ЗДДС
 • доброволна регистрация по избор - 150 лв.
 • задължителна регистрация - 300 лв.
  Регистрация на фирми
  Цени за регистрация на: ЕТ ЕООД ООД ДЗЗД
  * без печат 50 лв. 195 лв. 195 лв. 300 лв.
  * с печат 80 лв. 225 лв. 225 лв. 330 лв.
  *  при сключване на абонаментен договор 50 лв. 195 лв. 195 лв. 300 лв.

  В цените са включени всички Държавни такси.
  Нотариалните такси се заплащат от клиента.

                                              

  Цени на счетоводни услуги при еднократно счетоводно обслужване

   

  ВИД КЛИЕНТИ 

  ЦЕНА НА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

  ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ

  Фирми с до 50 документа годишно  нерегистрирани по ДДС

  200 лв.

  30 лв.

  Фирми с  50 до 100 документа годишно  нерегистрирани по ДДС

  300 лв.

  30 лв.

  Фирми с  над 100 документа годишно
  нерегистрирани по ДДС

  по договаряне, но не по-малко от 350 лв.

  30 лв.

  Фирми с  до 50 документа регистрирани по ДДС годишно

  300 лв.

  30 лв.

  Фирми с  50 до 100 документа регистрирани по ДДС  годишно

  400 лв.

  30 лв.

  Фирми без дейност през отчетната година

  50 лв.

  30 лв.